Vanliga frågor


På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna vi har fått över åren. Från öppettider, till inskolning och sommarverksamhet. Om du inte hittar svaret du söker här, är du välkommen att kontakta oss.

Barnillustration

Säkerhet

Vår personal genomgår en säkerhetsutbildning varje år. Vartannat år hjärt-och lungräddning eller brandskydd. Vi har även handlingsplaner och rutiner för inräkning av barn vid utomhusvistelse och olika aktiviteter.

Kösystem

För att vi ska kunna erbjuda en plats på någon utav våra förskolor måste barnet vara registrerad i just den önskade adressens kö, via www.stockholm.se

Ask & Embla administrerar själva erbjudanden till sina förskolor inom stadens kösystem.

Ask & Embla fördelar lediga platser enligt denna ordning:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d v s äldre barn går före yngre.

Hur ansöker jag till er verksamhet?

Du ställer ditt barn i kö till Ask & Embla via www.stockholm.se Klicka sedan på Förskola & Skola och därefter på Förskola & Pedagogisk omsorg.

Sedan loggar du in med ditt bank ID och registrerar ditt barn på den adress inom Ask & Embla, som du önskar plats på. Vill du att ditt barn ska stå i kö till flera av Ask & Emblas adresser, måste du göra ytterligare en registrering till den aktuella adressen.

Vi ser gärna att du besöker en eller flera av våra förskolor, så att vi får lära känna varandra.

Avgifter

Ask & Embla tillämpar Stockholms Stads maxtaxa. Gällande avgiftssystem bestäms varje år i kommunfullmäktiges budget.

Hur gör jag om mitt barn blir sjukt?

Sjukanmälan görs via telefon. Under sjukdomstiden följs vår sjukdomspolicy. Den är utformad för att begränsa sjukdomsspridning bland barnen och säkerställa att barnen och personalen är så friska som möjligt. Denna får du ta del av när ditt barn börjar.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Uppdelningar

Varje dag delas barnen in i mindre grupper inom sin avdelning, ibland med jämnåriga, ibland med barn i olika åldrar. I mindre delade grupper, sjunker ljudnivån och barnen får möjlighet att på ett lugnare sätt utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga, både med vuxna och med andra barn.

Alla Ask & Emblas avdelningar har blandade åldrar, 1 – 5 år, för att de äldre barnen fungerar som språkliga-, motoriska- och sociala förebilder. De yngre barnen gör att många empatiska egenskaper hos de äldre barnen lockas fram, vilket stärker dem i att vara en schysst kompis.

Barnen delas även in olika ”Tvärgrupper”, med barn i samma ålder från andra avdelningar, för att de ska få möjlighet att utveckla sina olika egenskaper med jämnåriga, i ålders- och mognadsanpassade aktiviteter.

Behöver vi ta med egna blöjor?

Blöjor ingår i barnomsorgsavgiften. Du behöver alltså inte ta med dig egna för ditt barns bruk.

Erbjuder ni sommarverksamhet?

Ask & Embla Förskolor har verksamhet 12 mån/år. Under ca fem veckor per sommar har vi en sommarverksamhet på en av våra enheter för alla som har ett behov av barnomsorg under denna period.

Intresseanmälan för detta delas ut till föräldrar i god tid.

Öppettider, planeringsdagar och klagomålshantering

Ask & Embla Förskolor anpassar öppettiderna efter föräldrarnas anmälda behov, inom ramen 6.30 – 18.30, enligt Stockholms Stads riktlinjer.

Planeringsdagar
Inför båda terminerna har vi planeringsdagar då verksamheten är stängd i 2 dagar. Vid behov kan annan barnomsorg ordnas.

Klagomål
Om du vill framföra klagomål, börja med att boka en tid med avdelningspersonalen, så att ni i lugn och ro kan framföra dina synpunkter. Om det hela inte är tillfredställande kan du framför klagomålet till Ask & Emblas huvudman, via telefon, mejl eller via brev om du vill vara anonym. Skulle du inte vara tillfreds med huvudmannens hantering av klagomålet går det bra att kontakta Utbildningsförvaltningen på 08 508 33 000.

Tfn: 08 556 99 097

Mail. forskolan@askemblabarn.se
Adress: Ask & Embla Förskolor AB, Åsögatan 109, 118 29 Stockholm

Tel: 0733-723761
E-post: forskolan@askemblabarn.se

Anonymitet
Om du önskar att vara anonym är du välkommen att posta ditt ärende till Ask & Embla

Hur går inskolningen till?

Inskolning sker generellt med en föräldraaktiv inskolning om ca tre dagar.

Hur fungerar ert vikariesystem?

Ask & Embla strävar efter att ha en bemanning med ett ”inbyggt” vikariesystem med ordinarie personal. Detta är för att slippa ta in externa vikarier som barnen inte känner. Vid sjukdomstoppar tar vi naturligtvis in vikarier utifrån.

Varför blandar ni barn i olika åldrar?

För att stimulera barnens utvecklingen har våra avdelningar barn i åldrarna 1 - 5 år. Detta är för att låta de yngre barnen träffa nya vänner och hjälpa de äldre växa genom att ta mer ansvar. Annars blir det lätt att barnen fastnar i sina åldergrupper, och känner sig osäkra med äldre eller yngre barn. På detta sätta blir varje barn tryggare i sig själva, och blir en schysstare kompis.

Vad erbjuder ni för mat?

Vi erbjuder caterad KRAV-märkt mat på alla våra förskolor, förutom Blekingegatan där de har en egen kock. Maten är närproducerad och utan tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat.

Läs mer om vår leverantör här: http://www.matproduktion.se/

Utvecklingssamtal och föräldramöte

I början av varje termin bokar vi in minst ett utvecklingssamtal. Som förälder får du gärna boka in fler än så om du känner behovet. Vi kan även komma att boka in fler ifall vi känner att det krävs. På dessa pratar vi om det enskilda barnets utveckling.

På våra föräldramöten, som sker varje termin, pratar vi om verksamhetens planering och utveckling.

Hur ofta är barnen utomhus på dagarna?

Ask & Emblas policy, när det gäller utevistelse är att alla barn året, alla dagar ska vara ute minst en gång om dagen. Under den ljusa varma årstiden är barnen ute så mycket det bara går.

Personalomsättning

Ett stort antal av personalen har arbetat i verksamheten sedan 1993, då Ask & Embla startades. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare. Varje avdelning har en heltidsanställd förskollärare som är ansvarig för pedagogiken.

Bemanningen och barnantalet varierar mellan 3- 5 personal på avdelningen beroende på barnens åldrar, antal barn och om det finns barn i behov av särskilt stöd.

Pedagogik

Ask & Emblas pedagogik bygger på svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. För att barnen ska ha roligt och nära till skratt arbetar pedagogerna med trygghet och humor. Ask & Emblas förskolors planering och verksamhet utgår ifrån förskolans läroplan LPFÖ 98/10 och Stockholms Stads riktlinjer.

Varje barn har många sidor som ska stimuleras och utvecklas, därför arbetar vi med olika inriktningar och grupper som rörelse, musik, lek, natur, teknik, bild och form, traditioner, drama och kultur.

Ställ ditt barn i kö till en av våra förskolor redan idag Ansök till Ask & Embla